Bezpieczeństwo na drodze

Kiedy światło jest zielone – możesz przejść na drugą stronę.

Gdy czerwone światło mamy – to stoimy, uważamy!

"Jeżyki" już wiedzą kiedy należy przejść na drugą stronę jezdni. Dziś same wykonały sygnalizator