BIEDRONKI

Julia, Stanisław, Antoni, Maksymilian, Krzysztof, Mikołaj, Anna, Hanna, Igor, Filip, Antoni, Filip, Maja, Adam, Lena, Krzysztof, Natalia, Adrian, Ada, Alicja, Gabriela, Hanna. Nauczycielki: Dorota Karyś, Bożena Wnuk.