BohaterOn

Dzieci z grupy Krasnale i Biedronki aktywnie przystąpiły do realizacji projektu BohaterOn.  W obu grupach nauczycielki przeprowadziły zajęcia edukacyjne o tematyce historycznej z wykorzystaniem materiałów otrzymanych od organizatorów akcji. Dzieci chętnie poznawały losy Powstańców Warszawskich. Z zainteresowaniem śledziły krótkie życiorysy i sylwetki żyjących Powstańców. Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem wykonały piękne rysunki, które ozdobione symbolami narodowymi zostały przesłane do  adresatów - Powstańców Warszawskich. W ten sposób mogliśmy im podziękować za ich trud i poświęcenie. Jesteśmy dumni, że mogliśmy wziąć udział w tej pięknej lekcji patriotyzmu i historii naszej Ojczyzny, a nade wszystko wyrazić wielką wdzięczność naszym Powstańcom.