Dyżur Wakacyjny

Zapisu na dyżur wakacyjny dokonuje się w dyżurującym przedszkolu.

 

Termin zgłaszania dzieci na dyżur w PS 31 w Kielcach:

16.05.2022 – 31.05.2022  -  dzieci z placówki macierzystej

01.06.2022 – 14.06.2022 – dzieci z terenu miasta Kielce

 

W przypadku większej ilości zgłoszeń niż miejsc w przedszkolu o przyjęciu dziecka  na dyżur wakacyjny  decyduje dyrektor – dotyczy dzieci z terenu miasta Kielce.

W związku z powyższym Rodzice mają obowiązek:

  • Dokonać zgłoszenia w terminie ustalonym przez dyrektora przedszkola,  poprzez wypełnienie wniosku o przyjęcie dziecka do przedszkola dyżurującego wraz z upoważnieniem do odbioru dziecka przez inne osoby  niż rodzice. W/w dokumenty należy pobrać  z załącznika.
  • Dostarczyć do  placówki  osobiście.  

Dzieci z innych przedszkoli samorządowych z terenu miasta Kielce mogą być przyjęte na dyżur wakacyjny w placówce  tylko w przypadku wolnych miejsc.
Rodzic dziecka przyjętego na dyżur wakacyjny do placówki dyżurującej jest zobowiązany do poniesienia pełnych kosztów związanych z pobytem dziecka  oraz terminowego ich uiszczenia.

Wysokość opłaty za wyżywienie jest naliczana wg obowiązującej stawki w danym przedszkolu. Zwroty z tytułu nieobecności dziecka w placówce dyżurującej będą dokonywane ostatniego dnia miesiąca dyżuru.

Brak opłaty wniesionej w wyznaczonym terminie jest równoznaczny z rezygnacją  z pobytu dziecka w przedszkolu dyżurującym.