Funkcjonowanie przedszkola

         

Szczególne osiągnięcia naszych przedszkolaków:

Zdobycie czołowych miejsc i wyróżnień w konkursach, turniejach, spartakiadach i  przeglądach artystycznych organizowanych przez takie instytucje jak:

Urząd Miasta Kielce, Akademia Świętokrzyska, Radio Kielce, TVP Kielce, Urząd Wojewódzki  i Wojewoda Świętokrzyski, Urząd Miasta Kielce Miejski Inspektor Ochrony Środowiska ,Teatr „Kubuś’’, Policja, Straż Pożarna, Liga Ochrony Przyrody, MOPR w Kielcach, Zespół Nadwiślańskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, Parafia Bożego Miłosierdzia  w Kielcach, Dom Kultury ,,Zameczek”, „Ziemowit”, Ośrodek Kultury„ Białogon”, Fundacja VIVE ,,Serce Dzieciom”, WDK Kielce, Nadleśnictwo w Zagnańsku i Nadleśnictwo Kielce, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Powiatowa Stacją Sanitarno –Epidemiologiczną w Kielcach, Pogotowie Ratunkowe , UJK Ratownictwo Medyczne w Kielcach itp. Dowodem na to są liczne dyplomy, puchary za zdobycie czołowych miejsc i wyróżnień.

„ Dni otwarte przedszkola” – wspólne festyny przedszkolaków z rodzicami, naszych absolwentów i kandydatów na  przedszkolaka, które od lat cieszą się uznaniem wśród rodziców

 W poszukiwaniu najlepszych wzorów edukacji -  nawiązaliśmy współpracę oraz wymieniliśmy doświadczenia z przedszkolami  z Poznania, Łodzi i Katowic oraz  z Ukrainy i  Niemiec.

Wprowadzenie do codziennej pracy elementów innowacji pedagogicznej „ Nazywanie świata -odimienna metoda nauki czytania”  w/g Ireny Majchrzak, "Dar zabawy" Program wychowania przedszkolnego wg koncpecji pracy F.Froebla.

W  przedszkolu funkcjonuje 7 oddziałów, dzieci pogrupowane są w/g zbliżonego wieku  np. 3-4 latki, 4-5 latki, 5-6 latki, każda grupa ma swoja nazwę. Posiadamy: 7 sal dydaktycznych, wyposażonych w nowe meble, dywany, zabawki, ciekawe „kąciki dydaktyczne”.   Posiadamy przestronną szatnię, w której każde dziecko ma swoją półkę na ubranie. „Blok żywienia" jest wyposażony w nowoczesny sprzęt do  produkcji własnych posiłków, zgodny  z normami HACCP i zaleceniami SANEPID-u. Mamy własną - gazową kotłownię centralnego ogrzewania. 

          Przedszkole na stałe współpracuje z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Kielcach, na miejscu funkcjonuje punkt konsultacyjny specjalistów z poradni, gdzie dzieci i ich rodzice  otrzymują wsparcie i fachową pomoc.

          W celu rozwijania talentów  w warunkach przyjaznych, dostosowanych do potrzeb dzieci w przedszkolu zorganizowane są zajęcia dodatkowe, prowadzone nieodpłatnie przez nauczycielki przedszkola: gimnastyka korekcyjna, "zabawy z historią", zajęcia muzyczne, plastyczne,  ekologiczne, literackie, teatralne. W przedszkolu aktywnie działają zespoły: zespół do spraw udzielania i organizacji pomocy pedagogiczno- psychologicznej:  wspomaganie logopedyczne , wspomaganie dzieci w uczeniu się, wspomaganie dzieci w zakresie motoryki małej i dużej; zespół do spraw organizacji uroczystości i konkursów; zespół ekologiczno- przyrodniczy oraz do spraw współpracy ze środowiskiem lokalnym; zespół do spraw tworzenia i aktualizacji strony internetowej przedszkola; zespół do spraw ewaluacji wewnętrznej przedszkola.