Główne formy współpracy z rodzicami

 • zebrania ogólne z rodzicami oraz Radą Rodziców,
 • zebrania grupowe wraz z dziećmi metodami aktywnymi, warsztatowymi,
 • zajęcia adaptacyjne dla nowo przyjętych dzieci,
 • konsultacje indywidualne z nauczycielami,
 • prowadzenie kącika dla rodziców  (informacje, wytwory dziecięcej  ekspresji),
 • organizacja dni otwartych i zajęć otwartych dla rodziców,
 • organizacja szkoleń  dla rodziców,
 • organizacja uroczystości, koncertów, inscenizacji, konkursów,
 • włączanie rodziców do organizacji imprez kalendarzowych, przedszkolnych,
 • konkursy, wycieczki,
 • angażowanie rodziców w pracę na rzecz przedszkola i poszczególnych grup,
 • rodzice współdecydują o sprawach przedszkola,
 • z rodzicami i funkcjonujacą w przedszkolu Radą Rodziców współpracujemy w sposób partnerski na rzecz doskonalenia warunków i efektów pracy przedszkola.