GMINA KIELCE CZYTA MAŁEMU MISIOWI

Począwszy od grudnia  2017 r., w nasze przedszkole wraz z 12 innymi placówkami z Kielc  bierze udział w projekcie MAŁY MIŚ W ŚWIECIE WIELKIEJ LITERATURY  - GMINA KIELCE CZYTA MAŁEMU MISIOWI . Autorem Projektu jest Pani Aneta Konefał. Głównym celem projektu jest rozwijanie czytelnictwa zgodnie z kierunkiem realizacji polityki oświatowej państwa na rok szkolny 2017/2018 oraz rozwijanie współpracy między przedszkolami. Koordynatorem projektu w naszym przedszkolu jest pani Edytka. „Kotki” wspólnie z panią Edytką przygotowały misia, który odbędzie wędrówkę po przedszkolach z Kielc. Dzieci nadały imię naszemu misiowi- Zdziś. I tak nasz Miś Zdziś wyposażony w dziennik podróży został wysłany w podróż do kolejnego przedszkola. Misie lubią, gdy im się czyta bajki. Przedszkolaki same wybierają jaką bajkę czytamy misiowi. Czekamy teraz, aż Miś Zdziś powróci do nas z powrotem...