Innowacje pedagogiczne

 

W roku szkolnym 2020/2021 w  oddziałach III “Smerfy” i IV “Motylki” realizujemy innowację pedagogiczną

Kod na zdrowie - zabawy w kodowanie.

 

 • Rodzaj innowacji: programowo- metodyczna.
 • Czas trwania innowacji: 1 października 2020r. –  29 stycznia 2021r. (4 miesiące)
 • Innowacja obejmie zajęcia prowadzone przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego mgr Annę Jasińską.

Inspiracją do wprowadzenia innowacji “Kod na zdrowie- zabawy w kodowanie” jest metoda “Kodowanie na dywanie” autorstwa Anny Świć. Zakres innowacji uwzględnia wymogi edukacyjne zawarte w podstawie programowej kształcenia ogólnego. Podczas realizacji innowacji nauka kodowania będzie połączona z profilaktyką prozdrowotną, ponieważ w obecnych czasach ten temat dotyka nas wszystkich.

Bloki tematyczne zajęć :

Zajęcia uwzględniają podstawę programową kształcenia ogólnego, są jej uzupełnieniem i rozszerzeniem.

Podczas opracowywania szczegółowych scenariuszy wykorzystane zostały materiały dydaktyczne stworzone przez Annę Świć- autorkę metody „Kodowanie na dywanie”.

 1. Bakterie i wirusy- gra strategiczna
 2. Algorytm mycia rąk
 3. Kolorowe zdrowie
 4. Zdrowo, na sportowo
 5. Bezpieczne powitanie … przywitaj – nie dotykaj
 6. Planujemy zdrowy dzień
 7. Pasta, kubek i szczoteczka…. mycie zębów to pesteczka
 8. Pogoda za oknem – wprowadzamy warunki.

 

W roku szkolnym 2020/2021 w  oddziałach III “Smerfy” i IV “Motylki” realizujemy innowację pedagogiczną

 

„Ruch i rytm”

 

 • Rodzaj innowacji: metodyczna.
 • Czas trwania innowacji: 1 września 2020r. –  30 maja 2021r. (2 razy w miesiącu)
 • Innowacja obejmie zajęcia prowadzone przez nauczycielkę wychowania przedszkolnego mgr Katarzynę Piotrowicz.

 

Opis innowacji:

Innowacja pedagogiczna „Ruch i rytm” została napisana w oparciu o pedagogiczny system kształcenia i terapii – Edukacja przez ruch i polega na prowadzeniu zajęć metodą stworzoną przez Dorotę Dziamską.

Metoda edukacji przez ruch to zbiór wielu ćwiczeń, usprawniających poszczególne funkcje organizmu. Ćwiczenia i zabawy tego systemu bazują na ruchu, angażując zintegrowane ruchy różnych części ciała prowadzą do powstania pracy plastycznej, która poddana analizie pozwala odnieść się do treści realizowanych przez nauczyciela. Proponowane ćwiczenia uwzględniają możliwości motoryki dziecka oraz fizjologiczny ruch organizmu, a także rozwój społeczny dzieci. Rytm towarzyszący ćwiczeniom ułatwia wykonanie czynności, harmonizując poszczególne aspekty aktu ruchowego i zwiększając ogólną koordynację ruchową co wpływa na integracje układu sensorycznego.

 Rodzaje i funkcje poszczególnych ćwiczeń:
* graficzne ćwiczenia wpływające na stabilizację lateralną, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie jedną ręką,
* graficzne ćwiczenia wpływające na synchronizację pracy mózgu, wykonywane na małej
i wielkiej płaszczyźnie oburącz,
* graficzne ćwiczenia wpływające na równoważenie lateralne, wykonywane na małej i wielkiej płaszczyźnie raz jedną, raz drugą ręką,
* ćwiczenia manipulacyjne wspomagające sprawność dłoni, ręki, nogi,
* ćwiczenia spontanicznego ruchu całego ciała jako formy pozawerbalnej komunikacji wspomagające koncentrację i polisensoryczne poznawanie.