#KOCHAM SŁYSZEĆ

20 października 2020 roku dzieci z grupy Jeżyki z Przedszkola Samorządowego Nr 31 w Kielcach brały udział w zajęciach dotyczących zmysłu słuchu. Koordynatorkami projektu na terenie placówki były pani Dorota Karyś i Edyta Duda. Dzieci podczas zajęć, w oparciu o ilustracje i film poznały budowę, funkcjonowanie i znaczenie słuchu dla człowieka. Zajęcia rozpoczęły się od zabawy w głuchy telefon. Dzieci dowiedziały się również, jakie są przyczyny zaburzeń słuchu oraz jak dbać o narząd słuchu - szeroko pojęta higiena słuchu. Zostały uwrażliwione na potrzeby dzieci z wadą słuchu. Zapoznały się z protezami słuchowymi: aparatem słuchowym i implantem ślimakowym. Podawały przykłady osób z najbliższego otoczenia mających protezy słuchowe. Na zakończenie zajęć rysowały po śladzie, a następnie kolorowały rysunek implantu ślimakowego.