Kodowanie u Jeżyków

Dnia 9.12.21 r. Jeżyki uczestniczyły w zajęciach rozwijających kompetencje społeczne pt.: „Myślę i sprawdzam- krytyczne myślenie”.

 W dobie internetu, nie jest trudno znaleźć potrzebne nam informacje. Znacznie trudniej jest je zweryfikować, nie tylko dziecku.

Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza dzieci skupiły się na tym, w jaki sposób odróżniać fakty od nierzetelnych treści. Najpierw nauczycielka przeczytała przedszkolakom artykuł, który znalazła w lokalnej prasie „Uroczyste otwarcie nowej apteki”.

Sytuacja przedstawiona w artykule nie mogła wydarzyć się naprawdę, gdyż była pełna nieprawdziwych i błędnych treści.  Dzieci zastanawiały się wspólnie, które fragmenty artykułu świadczyły o tym, że nie opisywał on faktycznych zdarzeń (apteka – farby, otwarcie w piątek, a kolejka dzień wcześniej w sobotę, mróz w maju, okulary słoneczne jako sposób na ocieplenie, ubrania i artykuły papiernicze w aptece). N. ułożyła dzieciom krążek z napisem „prawda” na zielonym kubku, krążek z napisem „fałsz” na czerwonym kubku, a krążek z napisem „nie wiem” na niebieskim kubku. Dzieci współpracowały w zespołach i za pomocą kubków określały, które ze stwierdzeń  czytanych przez N. były prawdziwe, a które fałszywe.

Jeżyki zastanawiały się w jaki sposób możemy sprawdzić, czy informacje, na które natrafiliśmy nie są zmyślone (analiza informacji, sprawdzanie w innych źródłach, wybieranie wiarygodnych źródeł informacji). Następnie dzieci ułożyły kubeczki na macie do kodowania, w taki sposób, aby spełniały przedstawione na legendzie warunki, gdzie uśmiechnięta buzia oznacza, że dane kolory muszą się ze sobą stykać, a buzia smutna, że nie mogą być ustawione obok siebie.