Kodowanie u Jeżyków

Czy faktycznie razem możemy więcej, czy współpraca jest potrzebna? Oczywiście, co wcale nie znaczy, że jest łatwa i nie trzeba się jej uczyć. Na początku działanie w zespole może nawet powodować konflikty i utrudniać działanie. Warto to przezwyciężyć i krok po kroku uczyć się współdziałania. Na zajęciach przeprowadzonych według zaproponowanego scenariusza dzieci zostały postawione przed wyzwaniami, które pomogły im zrozumieć jak ważna jest praca zespołowa. Piłkarze, muzycy zatrudnieni w orkiestrze, lekarze podczas operacji – to zawody, w których pracuje się zespołowo. Pojedynczy piłkarz nie rozegra meczu, jeden muzyk nie zagra jednocześnie na wszystkich instrumentach, a samemu chirurgowi ciężko będzie przeprowadzić operację.  Dzieci budowały więc wieże wspólnie dzieląc się kubeczkami  i stawiając je naprzemiennie. Następnie Jeżyki miały za zadanie, tak ułożyć krążki ze strzałkami by „samochód”  dotarł do domu po drodze zabierając pasażerów , a omijając pachołki drogowe.