KOMUNIKAT

Rodzice po raz pierwszy zapisujący dziecko do naszego przedszkola

Zgodnie z haromonogramem naboru w dniach 19- 27.03.2020r.,  należy wypełnić wniosek elektronicznie .

Ze względów bezpieczeństwa prosimy nie przynosić wniosków papierowych do placówki do odwołania. Nie chcemy narażać Państwa na zagrożenie zakażeniem.  Składanie wniosków w wersji papierowej (co jest wymogiem ustawowym) odbywać się będzie po wznowieniu przez Ministerstwo Edukacji Narodowej zajęć edukacyjnych w przedszkolach. O dokładnym terminie zostaną Państwo poinformowani w odrębnym komunikacie.  Więcej na stronie Urzędu Miasta Kielce http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,22219,nabor-do-przedszkoli-zmiana-terminow.html