KOMUNIKAT DYREKTORA

Drodzy Rodzice!

Informuję, że:

Zarządzeniem dyrektora Przedszkola Samorządowego nr 31
w Kielcach
nr 7/2019/2020 z dnia 06.05.2020 r.   oraz po
uzyskaniu zgody Organu Prowadzącego placówkę, 
zawieszam działalność przedszkola na okres  od 06.05.2020 do 11.05.2020 r.

 

Jolanta Ksel - dyrektor Przedszkola Samorządowego nr 31 w Kielcach

O dalszych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco.