KOMUNIKAT DYREKTORA

Szanowni Rodzice

Informuję, iż od dnia 12.05.2020r Przedszkole Samorządowe nr 31 w Kielcach zostaje otwarte.

Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.00-15.00.    

Bardzo proszę o przyniesienie ze sobą pierwszego dnia wypełnionego oświadczenia zamieszczonego na naszej stronie i aktualizacji numerów telefonów. Pliki do pobrania tutaj  !!! http://ps31.kielce.eu/content/do-pobrania

 

Co powinniście Państwo wiedzieć przed przysłaniem dziecka do przedszkola ?

Wytyczne dla Rodziców z uwzględnieniem zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia

 1. Najważniejsze jest to, aby dziecko było zdrowe – bez objawów chorobowych
 2. Przed przyprowadzeniem dziecka do przedszkola należy zmierzyć mu temperaturę
 3. Nie posyłamy dziecka do przedszkola, jeśli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 4. Należy wyjaśnić dziecku, aby nie zabierało do przedszkola zabawek i niepotrzebnych przedmiotów
 5. Regularnie przypominajcie dziecku o podstawowych zasadach higieny: niepodawanie rąk na powitanie, unikanie dotykania oczu, ust, nosa, zasłanianie twarzy podczas kichania czy kaszlu, częste mycie rąk wodą z mydłem
 6. W przedszkolu nie ma obowiązku zasłaniania przez dzieci nosa i ust, natomiast jeśli dziecko ukończyło 4 lata ma mieć zapewnioną ochronę ust i nosa w drodze do i z przedszkola

Przyprowadzanie i odbiór dzieci z przedszkola zgodnie z Procedurami zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Samorządowym nr 31 w Kielcach w związku z wystąpieniem COVID-19 :

 1. Na teren budynku przedszkola wpuszczane jest tylko dziecko.
 2. Rodzic/opiekun prawny odprowadza dziecko do głównych drzwi wejściowych do budynku przedszkola, gdzie dziecko odbierane jest przez pracownika placówki – pomoc nauczyciela;
 3. Pracownik dba o to, by dziecko po wejściu do przedszkola zdezynfekowało ręce, a następnie odprowadza je do szatni, a po przebraniu się do sali, w której dziecko będzie odbywało zajęcia. Dziecko udaje się do łazienki umyć ręce.
 4. W przypadku stwierdzenia przez pracownika odbierającego objawów chorobowych u dziecka, pracownik nie odbiera dziecka, pozostawia je rodzicom i informuje dyrektora lub osobę go zastępującą o zaistniałej sytuacji. Dyrektor lub osoba go zastępująca kontaktuje się z rodzicami/opiekunami dziecka telefonicznie i informuje o konieczności kontaktu z lekarzem oraz prosi o informację zwrotną dotycząca zdrowia dziecka.
 5. Odbiór dziecka następuje po podaniu przez rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej imienia i nazwiska dziecka pracownikowi przedszkola przy głównych drzwiach wejściowych do budynku.
 6. Opuszczając placówkę dziecko odprowadzane jest do rodzica/opiekuna prawnego/osoby upoważnionej przez pracownika przedszkola, który oczekuje przy drzwiach wejściowych.

 

Informacje techniczne:

 1. Rodzic dzwoni domofonem na szatnię ( przycisk nr 7 ) i czeka na pojawienie się pracownika przedszkola
 2. Rodzic zaopatrzony jest w maseczkę ochronną i rękawiczki
 3. W przypadku większej liczby rodziców w jednym czasie należy zachować od siebie 2 metrową odległość.
 4. Odbiór dziecka odbywa się na takich samych zasadach.

 

Przydatna informacja dla rodziców:

 

Zgodnie z komunikatami Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał również tym rodzicom, którzy mimo otwarcia przedszkola lub żłobka nie zdecydują się na posłanie do niego dziecka z powodu stanu epidemii.

Resort rodziny zapowiedział, że do 24 maja zostaje wydłużony dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługujący rodzicom dzieci do ósmego roku życia w związku z zamknięciem żłobków, klubów dziecięcych, przedszkoli i szkół z powodu zagrożenia koronawirusem.