KTO MNIE CHRONI I POMAGA - WARSZTATY ZE STRAŻĄ MIEJSKĄ

Dnia 23.01.odbyło się spotkanie dzieci z grupy I "Kotki" i II" Misie"z funkcjonariuszem Straży Miejskiej. Przedszkolaki zapoznały się z zadaniami, które codziennie wykonują Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna i Pogotowie Ratunkowe. Dzieci już wiedzą kto przyjeżdża do chorego, kto do wypadku, czy pożaru, a kto pilnuje porządku w naszym mieście. Przedszkolaki poznały też najważniejsze numery telefonów pod które należy dzwonić w razie zagrożenia. Duże zainteresowanie rozbudziła prezentacja poszczególnych elementów, które charakteryzują nasze służby. Na koniec spotkania dzieci otrzymały upominki.