MISIE

Maja, Laura, Nadia, Mikołaj, Dorian, Kacper, Lena, Kornelia, Kacper, Aleksandra, Aleksandra, Bartłomiej, Krzysztof, Leon, Igor, Lena, Kacper, Mikołaj, Zofia, Barbara, Adam, Leon, Adrian, Lily. Nauczycielki: Małgorzata Kruk, Monika Brożyna.