Misja i wizja przedszkola

 

MISJA  

PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 31 W KIELCACH

 

Ideą działania przedszkola jest skoncentrowanie się na indywidualnym twórczym rozwoju dziecka z uwzględnieniem jego aktywności w sferze fizycznej, poznawczej, emocjonalnej i społecznej.

                          

Placówka otwarta na potrzeby i zainteresowania dziecka. Wspierająca   jego aktywność i kreatywność, pomocna w rozwoju i doskonaleniu talentów,  a także w pokonywaniu trudności i barier.

 

 WIZJA

 PRZEDSZKOLA SAMORZĄDOWEGO NR 31 W KIELCACH

 

  • Przedszkole przyjazne dziecku, rodzicom, środowisku.

 

  • Miejsce radosnej zabawy i bezpiecznego poznawania świata.

 

  • Gwarancja sukcesu na starcie w dorosłość.

 

  • Stopniowa modernizacja budynku oraz poprawa bezpieczeństwa placu zabaw.