Mocne strony przedszkola

 • Atrakcyjna oferta edukacyjna wysoki  poziom pracy wychowawczo- dydaktycznej i opiekuńczej.
 • Nieodpłatne zajęcia dodatkowe prowadzone przez nauczycielki.
 • Autorskie projekty i własne programy pracy, organizujemy prelekcje, pogadanki dla rodziców,
 • Szeroki wachlarz uroczystości przedszkolnych  i wycieczek.
 • Udział dzieci w konkursach, przeglądach, akcjach, projektach.
 • Dobra atmosfera i klimat przedszkola.
 • Wysoko wykwalifikowana kadra pedagogiczna i ustawiczne doskonalenie nauczycieli.
 • Prowadzenie strony internetowej przedszkola.
 • Szeroka współpraca ze środowiskiem lokalnym, dobra opinia placówki  w środowisku.
 • Współpraca z rodzicami w sposób partnerski na rzecz  doskonalenia warunków i efektów pracy przedszkola
 • Rodzice współdecydują w sprawach przedszkola, uczestniczą w planowaniu i realizowaniu zadań,
 • Rodzice włączają się do organizacji  uroczystości przedszkolnych, konkursów i wycieczek, decydują o organizacji zajęć dodatkowych, w wyborze firmy ubezpieczeniowej, przedstawiciele Rady Rodziców są członkami Komisji Rekrutacyjnej, wysoki poziom zadowolenia Rodziców.

          Nasi partnerzy we współpracy to:  MON, Hufiec ZHP, Urząd Miasta Kielce, Uniwersytet UJK w Kielcach, Radio Kielce, TVP Kielce, Urząd Wojewódzki  i Wojewoda Świętokrzyski, Miejski Inspektor Ochrony Środowiska ,Teatr „Kubuś’’, Policja,  Straż Miejska, Straż Pożarna, Liga Ochrony Przyrody, MOPR w Kielcach, Zespół Nadwiślańskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, Parafia Bożego Miłosierdzia  w Kielcach, Dom Kultury ,,Zameczek”, „Ziemowit”, Ośrodek Kultury„ Białogon”, Fundacja VIVE ,,Serce Dzieciom”, schronisko dla zwierząt w Dyminach, WDK , Nadleśnictwo w Zagnańsku i Nadleśnictwo Kielce, Muzeum Zabawek i Zabawy w Kielcach, Powiatowa Stacją SANEPiD w Kielcach, Pogotowie Ratunkowe , UJK Ratownictwo Medyczne w Kielcach, SP nr 18, nr 34 w Kielcach, Wydział Ochrony Środowiska.

         Udział w wielu projektach np. : „ Uwolnij książkę”, projekt  ze środków unijnych „ Dzieciństwo bez próchnicy”. W naszej placówce funkcjonują kółka zainteresowań, prowadzone nieodpłatnie przez nauczycielki.

          Nowatorskie metody pracy to: wprowadzenie do codziennej pracy elementów innowacji pedagogicznych: „Nazywanie świata - odmienna metoda nauki czytania”  w/g Ireny Majchrzak, "Dar zabawy" Program wychowania przedszkolnego wg koncepcji pracy F.Froebla, program  „Przyjaciele Zippiego’’, program EkoLogik – edukacja ekologiczna, interaktywne metody w nauczaniu  przyrody i ochrony środowiska w/g szwedzko –polskiego projektu, metody pracy „Przedszkolaki  krok pierwszy” , "Przedszkolaki krok drugi”, ogólnopolska akcja „Cała Polska czyta dzieciom”, „Dziecięca Matematyka” – E. Gruszczyk  Kolczyńskiej, zabawy z obszaru edukacji matematycznej, „Kinezjologia edukacyjna” – P. Denisona – zajęcia i zabawy z zakresu mowy i myślenia , „Metoda Ruchu Rozwijającego” – W. Sherborne – ćwiczenia gimnastyczne  pozwalające dzieciom na poznanie swojego ciała i orientacji w przestrzeni, koncepcja muzyczna C. Orffa – zabawy muzyczno-ruchowe rozwijające inwencję twórczą dzieci „Edukacja przez ruch” – Doroty  Dziamskiej. 

        Szereg „dobrych praktyk’’ umieszczonych na stronie KO:  „Ekoludek”, „Prawa Dziecka- Kodeks przedszkolaka’’, „Przedszkole przyjazne Rodzicom”, cykl działań - rozpowszechnianie literatury dziecięcej M. Konopnickiej, „Piramida żywienia Przedszkolaka”- opis realizacji akcji, „Kiedy śmieje się dziecko, śmieje się cały świat’’- edukacja przyrodnicza i ekologiczna.

         Programy własne: „Przedszkole przyjazne rodzicom”- program współpracy z rodzicami, „Prawa Dziecka – kodeks Przedszkolaka”- program z edukacji prawnej dzieci przedszkolnych, „ Z ekologią na Ty” – program edukacji ekelogicznej, program własny „ Zabawy z historią”,  program własny „Mój przyjaciel Zdrowiś” edukacja o zdrowiu i bezpieczeństwie, program własny„ Wspomaganie w rozwoju dziecka”, prowadzimy zajęcia dla dzieci i rodziców metodami aktywnymi, warsztatowymi, praktykujemy „ Dni otwarte”  - zajęcia adaptacyjne.

          Sukcesy: zrealizowanie wizji przedszkola, zdobycie środków inwestycyjnych na modernizację wewnątrz przedszkola : wymiana kotłowni CO z węglowej na  nowoczesną, zautomatyzowaną kotłownię gazową,  dostosowaną do wymogów UE. Modernizacja dachu wraz z dociepleniem i wentylacją. Wymiana wszystkich  grzejników wyposażonych w zawory termostatyczne. Wymiana  stolarki okiennej i drzwiowej. Kompleksowe odnowienie pomieszczeń przedszkola: tarket w szatni, na schodach i holach, odnowienie parkietów.  Wyposażenie przedszkolnej szatni - sponsor  Kielecka Fabryka Mebli,  nieodpłatne przekazanie kącików tematycznych, zakup i instalacja  urządzeń do jonizacji katalitycznej  powietrza w salach zabaw, prowadzącej do dezaktywacji w powietrzu grzybów, bakterii, wirusów i alergenów przez Wydział Zdrowia  UM w Kielcach. Za duże zaangażowanie w pracy zawodowej i wzorowe kierowanie placówką, za planowanie i realizację działań wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych, stosowanie ciekawych form i metod pracy, pozyskiwanie sponsorów, za współpracę z rodzicami nauczyciele w naszej placówce zostali wielokrotnie nagrodzeni  Nagrodami Prezydenta Miasta Kielc, Kuratora Oświaty w Kielcach  i odznaczeniami państwowymi. Ambicją całego personelu jest tworzenie przyjaznej atmosfery, stale poprawianie i polepszanie warunków pracy przedszkola tak, aby dzieci czuły się tu radosne i bezpieczne, by  ich rodzice mogli spokojnie pracować.