OGŁOSZENIE

W związku ze złożonymi rezygnacjami dzieci 3- letnich i 4- letnich następuje

zmiana w organizacji projektu na rok szkolny 2017/2018 od dn. 11.09.2017r.

Prosimy rodziców o zapoznanie się z nowymi listami dzieci

oraz odprowadzenie dzieci do odpowiednich grup.