Ogłoszenie dyrektora

Szanowni Rodzice,

 

1 września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Już wiemy, że tak jak poprzedni będzie to inny rok szkolny. Naszą  działalność rozpoczynamy zgodnie z nowymi, zamieszczonymi poniżej procedurami, których celem jest zapewnienie jak najlepszego bezpieczeństwa i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19  w przedszkolu.  Rodzice i pracownicy przedszkola muszą mieć  świadomość,  że jednostka w dalszym ciągu funkcjonuje na zupełnie innych zasadach, niż dotychczas. Przedszkole kontynuuje swoją działalność według aktualnych rygorów sanitarnych GIS obowiązujących w placówce od 1.09.2020 r.  do odwołania.

Dzięki przestrzeganiu procedur wprowadzonych w placówkach oświatowych na terenie miasta Kielce, mam nadzieję, że uda się uniknąć zakażeń SARS-CoV-2 wśród przedszkolaków i ich rodzin.

Bardzo proszę nowych i dotychczasowych Rodziców o zapoznanie się  z nowymi informacjami i procedurami. http://ps31.kielce.eu/sites/default/files/pliki/20200829/2020procedurybezpieczestwacovid.pdf

Jednocześnie proszę o wypełnienie deklaracji i przekazanie jej pracownikowi przedszkola/ wychowawcy w pierwszym dniu przyprowadzenia dziecka do przedszkola. Deklarację można pobrać tu http://ps31.kielce.eu/sites/default/files/pliki/20200829/deklaracjacovid.pdf

Proszę spokojnie przygotowywać dzieci na przekroczenie progu przedszkola, stosując zasady  powszechnie znane  ale przestrzegać także nowych wytycznych.

Dołóżmy wspólnie wszelkich starań, aby dzieci poczuły się dobrze  i bezpiecznie.

 

Jolanta Ksel – dyrektor przedszkola