"Piękna Nasza Polska Cała"

Z radością informujemy, że nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Piękna Nasza Polska Cała, który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Główne cele projektu to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje oraz kształtowanie tożsamości narodowej przedszkolaków.