Położenie przedszkola

          

Placówka zlokalizowana jest na osiedlu Czarnów, przy ulicy Dąbrówki 38. Mieści się w wolnostojącym, jednopiętrowym budynku. Sale są wielofunkcyjne, duże, słoneczne, dostosowane do potrzeb i możliwości dzieci w wieku przedszkolnym, dobrze wyposażone w sprzęt do zajęć i zabaw ruchowych. Budynek i przylegający do niego ogród znajduje się na terenie ogrodzonym. Teren wokół przedszkola jest spokojny i bezpieczny dla dzieci. Dobrze wyposażony plac zabaw oraz tereny zielone są estetycznie zagospodarowane.

W przedszkolu funkcjonuje 7 grup. Nauczyciele pracujący w naszym przedszkolu posiadają kwalifikacje w zakresie wychowania przedszkolnego i ustawicznie podnoszą swoje kwalifikacje na studiach podyplomowych, uczestnicząc w warsztatach oraz różnego rodzaju kursach. Wszyscy pracownicy przedszkola dostrzegają znaczenie edukacji przedszkolnej i jej efektów w indywidualnym rozwoju dziecka.

W przedszkolu  oprócz zajęć obowiązkowych realizujących podstawę programową organizowane są zajęcia  dodatkowe : rytmika, religia. Wszystkie dzieci objęte są nauką języka angielskiego. W trakcie codziennych zajęć rozbudzamy zainteresowania dzieci muzyką, plastyką, teatrem, literaturą, tańcem, historią. Dzieci mają również możliwość udziału w różnorodnego rodzaju warsztatach, np.: fizycznych, szachowych, przyrodniczych. Przedszkole stara się zaspokajać wszystkie potrzeby dzieci, także i te związane z rozrywką. Organizujemy przedstawienia, rajdy, wycieczki, bale przebierańców, spartakiady sportowe, festyny. Organizowane są uroczystości o charakterze rodzinnym: „Pasowanie na Przedszkolaka”, "Wieczór pieśni patriotycznych", „Wieczór andrzejkowy”, wieczory kolęd i pastorałek, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki i Ojca, Dzień Dziecka połączony z festynem rodzinnym, a w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom” - czytanie bajek przez rodziców. Prowadzone są również zajęcia otwarte dla rodziców, prelekcje psychologa, logopedy oraz innych specjalistów.