Pomagamy zwierzętom w schronisku- akcja charytatywna

Nasze przedszkole zorganizowało zbiórkę dla podopiecznych Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dyminach. Celem tego przedsięwzięcia było kształtowanie postawy przyjaciela zwierząt i poprawa standardu życia zwierząt w schronisku. Jesteśmy dumni, bo jak widać los bezdomnych zwierząt nie jest obojętny dzieciom z naszego przedszkola. Bardzo gorąco dziękujemy wszystkim naszym przedszkolakom i wam rodzice za włączenie się w akcję niesienia pomocy, a przede wszystkim za wasze cudowne zaangażowanie.