PRÓBNA EWAKUACJA

Dziś w naszym przedszkolu miała miejsce próbna ewakuacja przeciwpożarowa.

Celem akcji było nabywanie przez dzieci umiejętności właściwych zachowań w sytuacji zagrożenia i zapoznanie ich z zasadami bezpiecznej ewakuacji. Wszystkie dzieci bardzo sprawnie, bezpiecznie i szybko opuściły budynek. Całą akcję obserwował przedstawiciel Państwowej Straży Pożarnej, który pochwalił nasze przedszkolaki za sprawą akcję.