Projekt

Dzieci z grupy I i II naszego przedszkola wezmą udział w programie, podczas którego lekarze ocenią ich stan zdrowia, sposób odżywiania się oraz stan jamy ustnej.

Badania będą prowadzone przez Panią dr hab. Prof UJK Edytę Suliga, dr Elżbietę Cieśla i dr Joannę Zemlik za pisemną zgodą rodziców.

Badania będą trwać dwa lata i mają pomóc m. in. we wdrażaniu poprawnych nawyków żywieniowych.

 

http://www.um.kielce.pl/biuro-prasowe/aktualnosci/art,13957,jaka-jest-ko...