PRZEDSZKOLAK W ŚWIECIE - "lekcja" języka niemieckiego

10 marca w ramach współpracy ze Świętokrzyskim Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach przedszkolaki z grup: III, IVA, IVB i V wzięły udział w zajęciach z cyklu „Przedszkolak w świecie”. Jest to cykl wartościowych lekcji kulturoznawczych z udziałem rodzimego użytkownika języka niemieckiego. Zajęcia te mają na celu rozbudzanie w dzieciach ciekawości wobec kultur innych krajów oraz motywowanie ich do nauki języków obcych. Pan Ralph Arzt, który odwiedził nasze przedszkole, przeprowadził ciekawe warsztaty, podczas których nasze dzieci poznały podstawowe słownictwo niemieckie m.in. nazwy kolorów. Przedszkolaki były bardzo aktywne i chętnie odpowiadały na wszystkie pytania naszego gościa :-)