Starszaki chronią środowisko segregując śmieci

W ramach Światowego Dnia Recyklingu starszaki wzięły udział w zajęciach dotyczących sposobów ochrony środowiska. Jednym z celów zajęć było rozbudzenie poczucia współodpowiedzialności za stan środowiska naturalnego. Dzieci usystematyzowały swoją wiedzę na temat segregacji śmieci a także dowiedziały się jakie są korzyści wynikające z recyklingu. Z przyniesionych z domów odpadów wykonały również „Eko – Marzannę”, która zostanie wykorzystana w obchodach pierwszego dnia wiosny