WARSZTATY „Z ENERGIĄ DLA KLIMATU”

W ramach współpracy z Urzędem Miasta Kielce, Wydziałem Gospodarki Komunalnej i Środowiska dzieci z grupy „Jeżyki” „Smerfy” i „Motylki” wzięły udział w zajęciach warsztatowych pt. „Z energią dla klimatu”. Warsztaty poświęcone były naturalnym źródłom energii.  Przedszkolaki obejrzały prezentację multimedialną  dotyczącą naturalnych źródeł energii  i utrwaliły wiadomości na temat bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym. Spotkanie urozmaicały zagadki dotyczące ochrony środowiska.