WARSZTATY Z POLICJĄ

Dnia 21.05. Policjantki i policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach prowadziły warsztaty na temat bezpiecznego poruszania się na drodze oraz bezpieczeństwa podczas wakacji. Podczas zajęć dzieci przypomniały sobie jak należy zachować się przechodząc przez ulicę. Przedszkolaki aktywnie uczestniczyły w zajęciach. Dzieci z zachwytem powitały radiowóz i dwa motory policyjne, które zaparkowały na placu przedszkolnym. Wiele radości sprawiło naszym wychowankom samodzielne uruchamianie sygnalizacji świetlnej i dźwiękowej pojazdów policyjnych.