Wizyta funkcjonariuszy Straży Miejskiej z psem Hektorem