Współpraca z Samorządowym Ośrodkiem Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Kielcach.

Serdecznie dziękujemy za możliwość uczestniczenia w szkoleniach i doskonalenia warsztatu pracy.
Dyrektor PS 31 wraz z Gronem Pedagogicznym.