Wycieczka do leśnictwa "Gruchawka"

10 kwietnia br., dzieci z grup : III „Jeżyki” i V „Biedronki” uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych, na terenie leśnictwa „Gruchawka” podczas których zdobywały informacje na temat lasu, jego mieszkańców i roślinności.  Celem wycieczki było rozbudzanie zainteresowań pięknem i bogactwem środowiska przyrodniczego, przypomnienie i utrwalenie wiadomości na temat drzew iglastych występujących w lesie. Dzieci poznały rolę i zadania leśniczego. Przedszkolaki spotkały się z panią Anią, która jest leśnikiem i miłośnikiem przyrody. Pod okiem fachowca  uczyły się jak obliczyć wiek drzewa, oglądały kwitnące zawilce gajowego i piękne przylaszczki, odwiedziły  pasieki zwierząt i nauczyły się jak będąc w lesie rozpoznawać północ. Bezpośredni kontakt z przyrodą zbliżył dzieci i uwrażliwił na świat roślinny i zwierzęcy. To była wspaniała przygoda.