Wycieczka do Nadleśnictwa Kielce

W dniu 10 kwietnia br., (środa)  o godzinie 900  dzieci z grup : III "Jeżyki" i V "Biedronki" wyjeżdżają na wycieczkę do Nadleśnictwa Kielce. W programie jest wycieczka ścieżką przyrodniczo - leśną Sufraganiec. Prosimy rodziców by zadbali o odpowiedni ubiór dzieci, a także by dzieci były przyprowadzone do przedszkola najpóźniej o 815