Wycieczka do rezerwatu przyrody

 

W dniu 26 maja br., (czwartek)   o godzinie 915  dzieci z grup : 

IV "Jeżyki" i V "Smerfy"  wyjeżdżają na wycieczkę do Nadleśnictwa Kielce.

W programie jest wycieczka ścieżką przyrodniczo - leśną Sufraganiec.   

Prosimy rodziców by zadbali o odpowiedni ubiór dzieci, a także, by dzieci były przyprowadzone do przedszkola najpóźniej o 815