WIZYTA STRAŻY POŻARNEJ

28 września br. nasze przedszkole odwiedzili strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach. Podczas spotkania dzieci miały okazję wysłuchać ciekawostek związanych z pracą strażaka . Przedszkolaki dowiedziały się także w jakich okolicznościach można wzywać straż pożarną. Największe zainteresowanie zbudził wóz strażacki, którym przyjechali nasi goście. Dzieci z zaciekawieniem oglądały wyposażenie, jakim dysponują podczas swojej odpowiedzialnej i ciężkiej pracy strażacy.

"Piękna Nasza Polska Cała"

Z radością informujemy, że nasze przedszkole bierze udział w Międzynarodowym Projekcie Edukacyjnym Piękna Nasza Polska Cała, który jest odpowiedzią na wyjątkowe święto Polaków – 100 rocznicę odzyskania niepodległości. Główne cele projektu to kształtowanie postaw patriotycznych u najmłodszych, uwrażliwienie na piękno, folklor i tradycje oraz kształtowanie tożsamości narodowej przedszkolaków.

LEKCJA PATRIOTYZMU

4 października 2018 r. (czwartek) o godz. 1000  lekcję patriotyzmu poprowadzi niezwykły gość - pan Rafał Nowak , dyrektor Wzgórza Zamkowego w Kielcach, który opowie naszym przedszkolakom o Józefie Piłsudskim.  Równocześnie gościć będziemy zespół  folklorystyczny "Nidzianecki"który  pieśnią, słowem i pięknymi strojami przybliży naszym dzieciom  barwny folklor ziemi świętokrzyskiej.

Zapraszamy wszystkie dzieci.

Strony