Projekt

Dzieci z grupy I i II naszego przedszkola wezmą udział w programie, podczas którego lekarze ocenią ich stan zdrowia, sposób odżywiania się oraz stan jamy ustnej.

Badania będą prowadzone przez Panią dr hab. Prof UJK Edytę Suliga, dr Elżbietę Cieśla i dr Joannę Zemlik za pisemną zgodą rodziców.

Badania będą trwać dwa lata i mają pomóc m. in. we wdrażaniu poprawnych nawyków żywieniowych.

 

14.10.2015 Dzień Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Dyrektora.
Wśród nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej zostały wyróżnione nauczycielki:
Pani Bożenka, Jola , Marzenka i Kasia
Pani Dyrektor złożyła gratulacje Pani Bożence, która w tym roku otrzymała również Nagrodę Prezydenta miasta Kielce,
a także Pani Joli, która została nagrodzona przez Panią Kurator Małgorzatę Muzoł – Nagrodą Kuratora.

Pasowanie na Przedszkolaka

W naszym przedszkolu 22.10.2015 r. dzieci z grupI i II wzięły udział w uroczystości "Pasowania na przedszkolaka".  Obydwie grupy przygotowały dla swoich rodziców wspaniałe wystąpienia, mówiły wiersze, śpiewały piosenki a nawet tańczyły.

Wszystkie dzieci wypowiedziały treść ślubowania, przyrzekając, że będą należycie wypełniać obowiązki prawdziwego przedszkolaka.

Na koniec Pani Marzenka dokonała, za pomocą dużego ołówka, pasowania każdego dziecka na przedszkolaka. Następnie wręczyła dzieciom pamiątkowe birety, a każdej grupie dyplom
z uroczystości.

Strony