Święto Pluszowego Misia

25.11.2015 r. w naszym przedszkolu obchodzone było Święto Pluszowego Misia. Dzieci przyniosły w tym dniu do przedszkola swoje ulubione maskotki.Wszystkie grupy zintegrowały się we wspólnej zabawie podczas „Turnieju wiedzy o misiach”, który rozpoczął się inscenizacją  wiersza Czesława Janczarskiego pt. „Naprawimy misia” i krótką pogadanką na temat szanowania zabawek. Dzieci poznały historię pluszowego misia. Procowały również w grupach zabawowo – zadaniowych zgodnie z założeniami metody Fröebel’a.

Ptasi Azyl

W naszym przedszkolu 18.11.2015 r. odbyło się spotkanie edukacyjne z Panem Januszem Wróblewskim  mające na celu szerzenie idei ochrony przyrody
i kształcenie  właściwego stosunku do zwierząt (np. akcji wieszania karmników, akcji propagujących dokarmianie dzikich zwierząt zimą, ochronę dzikich zwierząt i ich środowisk).
       Pan Janusz zapoznał dzieci z historią Ptasiego Azylu, opowiedział o pacjentach „szpitala”.

Projekt

Dzieci z grupy I i II naszego przedszkola wezmą udział w programie, podczas którego lekarze ocenią ich stan zdrowia, sposób odżywiania się oraz stan jamy ustnej.

Badania będą prowadzone przez Panią dr hab. Prof UJK Edytę Suliga, dr Elżbietę Cieśla i dr Joannę Zemlik za pisemną zgodą rodziców.

Badania będą trwać dwa lata i mają pomóc m. in. we wdrażaniu poprawnych nawyków żywieniowych.

 

14.10.2015 Dzień Edukacji Narodowej

W dniu dzisiejszym, z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w naszym przedszkolu odbyła się uroczystość wręczenia Nagród Dyrektora.
Wśród nauczycieli za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej zostały wyróżnione nauczycielki:
Pani Bożenka, Jola , Marzenka i Kasia
Pani Dyrektor złożyła gratulacje Pani Bożence, która w tym roku otrzymała również Nagrodę Prezydenta miasta Kielce,
a także Pani Joli, która została nagrodzona przez Panią Kurator Małgorzatę Muzoł – Nagrodą Kuratora.

Strony